logo Productontwikkeling
Projectontwikkeling
Exploitatiemanagement
Duurzame energie oplossingen  
De schakel tussen vraagstuk en totaaloplossing
 

Over Triskill

Toine Priester en Rene Verhoeven hebben in 2012 TriSkill B.V. opgericht. Samen goed voor meer dan 30 jaar ervaring met project- en productontwikkeling op het gebied van energie en milieu van initiatief tot en met de realisatie en exploitatie hiervan.

TriSkill wil in de markt bekend staan als de arrangeur, bemiddelaar en spil bij de ontwikkeling van vooruitstrevende duurzame collectieve energieconcepten voor het verwarmen en koelen van woningen en utiliteitgebouwen om deze werkbaar en betaalbaar te houden. Daarbij richten wij ons op:

 • Productontwikkeling voor opdrachtgevers (vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties en/of gemeenten)
 • Projectontwikkeling voor opdrachtgevers in samenwerking met logische partners
 • Keten- en exploitatiemanagement van A tot Z als hart van het bedrijf
  • Financieel management (Euro balans & Business case)
  • Debiteurenbewaking
  • Energie management (Energie balans & Opwekkingsrendement)
  • Helpdesk voor eindgebruikers
  • Contract management (Contractvorming & Beheer)
  • Energie inkoop
  • Fixed Instandhouding (Onderhoud, Beheer & Herinvesteringen)
  • Tarieven (Warmtewet / Nmda)
  • Subsidia (Organiseren en Bewaken)
  • Transitie warmteklanten i.v.m. Warmtewet
  • Energie facturatie voor eindgebruikers

Drijfveren Triskill

Conventionele energieconcepten voor het verwarmen van woningen en utiliteit op basis van aardgas voldoen niet meer gezien de voortschrijdende wettelijke bouwnormen. De nieuwbouwmarkt en ook de bestaande woningmarkt maken een transitie door naar een veelheid van duurzame complexe oplossingen met meer comfort. Hierbij staat een optimale beheersing van de integrale kosten en risico’s voorop.

Nieuwe innovatieve concepten met technische, financiële, organisatorische en exploitatie arrangementen zijn nodig om per situatie te komen tot de best werkbare en betaalbare totaaloplossing zowel bouwkundig als ook installatietechnisch. In onze visie is dit mogelijk als de betrokken partijen in de projectontwikkelketen (Adviseurs, installateurs, leveranciers, exploitant en financier) als natuurlijke ketenpartners gaan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en risico dragend participeren. Hiermee zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat van het project voor een bepaalde exploitatieduur. Dit is voor ons value chain partnership, de basis van ons businessmodel dat wij samen met ketenpartners hebben ontwikkeld en waarbij TriSkill de spil, bemiddelaar en arrangeur is.

Kernwaarden

Belangrijke kernwaarden in onze dagelijkse praktijk zijn voor ons:

 • Emotionele band met elkaar, de klant en de partners
 • Beweegredenen, behoeftes en ambities van onze klanten
 • Denken in kansen, mogelijkheden en oplossingen
 • Duurzaam investeren in klanten en partners
 • Zaken zo met elkaar organiseren dat ze kunnen blijven duren (= duurzaamheid)
 • Projectontwikkeling en productontwikkeling gaan hand in hand
 • Gezamenlijk belang prevaleert boven eigen belang ofwel denken in win-win
 • Effectief, efficiënt en doelgericht
 • Open en betrouwbaar
 • Oprecht en betrokken
 • Verantwoordelijkheid nemen